Merthyr Tydfil Housing Association – Interim Regulatory Judgement

 

Assessment: September 2021

Regulatory judgement 2021 English 

  • Governance (including tenant services)Standard (May 2019 judgement confirmed)
  • Financial ViabilityStandard (May 2019 judgement confirmed)

Read the guide to Interim Judgements.

 

Asesiad: Medi 2021

Regulatory judgement 2021 Cymraeg

• Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid) – Safonol
(Dyfarniad Mai 2019 wedi’i gadarnhau)
• Hyfywedd Ariannol – Safonol (Dyfarniad Mai 2019 wedi’i gadarnhau)
Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau Interim I gael rhagor o wybodaeth.

https://llyw.cymru/newidiadau-dros-dro-ir-ffordd-y-caiff-landlordiaid-cymdeithasol-cofrestredig-eu-rheoleiddio-0